W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Przychodnia Weterynaryjna VETKA gromadzi Państwa dane osobowe bezpośrednio podczas wizyty w Przychodni, co oznacza, że przekazali je nam Państwo dobrowolnie, celem świadczenia usług weterynaryjnych dla Państwa zwierząt. Czasem możemy gromadzić Państwa dane, które otrzymamy od Państwa rodziny, opiekuna Państwa zwierzęcia. Państwa wizerunek może być zarejestrowany przez nasz system monitoringu.

Zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych podpisywane są osobiście w Przychodni Weterynaryjnej VETKA.