Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Przychodnia Weterynaryjna VETKA w określonych przepadkach medycznych może korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celach laboratoryjnych. Przychodnia Weterynaryjna VETKA może korzystać z usług firma administracyjnych celem realizacji zakupów, przetwarzanie płatności przy użyciu kart kredytowych, windykowania należności, analizowanie korzystania z naszych stron internetowych oraz umożliwianie użytkownikom połączenia z siecią społecznościową. W celu realizacji takich usług możemy być zmuszeni przekazać Państwa dane osobowe odpowiednim organom, ale wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji usług, jakie dany organ świadczy w naszym imieniu oraz z zapewnieniem, że określone organy przestrzegają zasad ochrony danych.

Przychodnia Weterynaryjna VETKA może udostępnić Państwa dane organom publicznym, takim jak urząd skarbowy, policja, sąda i inne organy państwowe. Przychodnia Weterynaryjna VETKA będzie realizować takie wnioski od organów publicznych i instytucji rządowych wyłącznie wtedy, gdy istnieją odpowiednie podstawy prawne do realizacji danego wniosku.

Przychodnia Weterynaryjna VETKA nie ponosi odpowiedzialności na treści komentarzy oraz opinii w mediach społecznościowych, gdzie takie informacje mogą zostać odczytane i wykorzystane przez każdą osobę, która ma dostęp do danej społeczności, w celach będących poza naszą kontrolą.