Dlaczego gromadzimy Państwa dane?

Przychodnia Weterynaryjna VETKA gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów, pracowników i dostawców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mającej na celu świadczenie najlepszych usług weterynaryjnych w regionie.

Przychodnia Weterynaryjna VETKA gromadzi Państwa dane osobowe, celem świadczenia usług weterynaryjnych dla Państwa zwierząt oraz informacji, w jaki sposób Przychodnia Weterynaryjna VETKA ma się z Państwem kontaktować, celem uzgodnienia leczenia, odbioru zwierzęcia po zabiegach bądź ustalenia terminu świadczenia usług weterynaryjnych.

Przychodnia Weterynaryjna VETKA informuje iż, jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone wyłącznie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne określone w art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Przedstawiamy Państwu podstawy prawne, zgodnie z definicją podaną w RODO, stosowane w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Przychodnię Weterynaryjną VETKA:

  • Zgoda: osoba fizyczna udzieliła wyraźnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w konkretnym celu.
  • Umowa: przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na umowę zawartą z osobą fizyczną lub ze względu na to, że osoba fizyczna złożyła wniosek o podjęcie konkretnych kroków przed zawarciem umowy
  • Obowiązek prawny: przetwarzanie jest niezbędne w celu zachowania zgodności z przepisami prawa (z wyłączeniem zobowiązań umownych).
  • Uzasadnione interesy: przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionych interesów danego podmiotu lub osoby trzeciej, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby chronić dane osobowe danej osoby fizycznej, który przeważa nad takimi uzasadnionymi interesami.