Badania krwi

Jest to jedno z podstawowych narzędzi diagnostycznych wykonywanych w naszej przychodni.

Badanie krwi obejmuje badanie morfologiczne wraz z wykonaniem rozmazu krwi oraz badanie biochemiczne.

Badanie morfologiczne informuje o liczbie krwinek czerwonych, krwinek białych oraz płytek krwi. Dodatkowo dostarcza wiadomości o procentowym stosunku, jaki w całości krwi stanowią krwinki czerwone (hematokryt) i stężeniu hemoglobiny w krwinkach czerwonych. W obrazie krwi widocznym dzięki wykonaniu rozmazu posiadamy informacje o wielkości, kształcie oraz obecności patologicznych struktur (komórki nowotworowe, drobnoustroje oraz pasożyty krwi)

Badanie biochemiczne informuje o funkcji prawie wszystkich narządów, układów, gruczołów, stanu nawodnienia, odżywienia, postępu choroby. Dla ułatwienia oceny zmian zachodzących w składnikach osocza w różnych chorobach opracowano tzw. profile oznaczeń, które dostosowujemy do danego pacjenta (profil wątrobowy, nerkowy, sercowy, geriatryczny itp.).

Ze względu na tak dużą ilość cennych informacji badania krwi powinny być wykonywane profilaktycznie przynajmniej jeden raz w roku oraz w przypadku podejrzenia choroby zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.  Pamiętajmy, że często zmiany zachodzące występują dużo szybciej niż objawy zewnętrzne choroby, a szybka diagnostyka schorzenia daje większe szanse na powrót do zdrowia.

Przygotowując zwierzę do badania krwi należy zastosować u niego głodówkę:

Psy, koty– co najmniej 12 godzin przed badaniem, wody nie ograniczamy

Fretki–  4 godziny przed badaniem

Gryzonie, zajęczaki- nie stosujemy głodówki!

W przypadku zwierząt niewymienionych powyżej należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Materiał przygotowała lek.wet. Paulina Lewicka